Visie Aethar

[ps_audioplayer name=”welcome”]

Aethar Coaching gaat uit van jouw unieke zijn en innerlijk weten en helpt je op weg om dit een plaats in de wereld te geven. Daartoe wordt gewerkt met de adem om je blokkades te helpen opruimen en je levensenergie te verhogen. Dit alles wordt indien nodig ondersteund door manuele technieken om zoveel mogelijk een vrije lichaamsbeleving te ervaren. De Oude Grieken namen aan dat de goden op de berg Olympus geen lucht inademden, maar een hogere substantie, namelijk aether, wat hen goddelijke eigenschappen verschafte. De aether werd gezien als de substantie waaruit licht zich vormde en als de ziel van de wereld. Hij omhult bergtoppen, wolken sterren, de zon en de maan. Alleen maar mythe, denk je? Vooral in het Oosten zijn er talloze ademtechnieken ontwikkeld, vanuit het inzicht dat ademen meer is dan de opname van lucht, maar een werkelijke voedingsbron van levensenergie die ons dichter bij de kern van ons zijn brengen. (of noem het onze goddelijkheid) In de Hindoecultuur is die energie al duizenden jaren bekend als prana. Noem het prana, ether of ch’i,… feit is dat verscheidene hedendaagse kwantumfysici sinds eind jaren ’90, de etherfysica weer hebben opgenomen. De ether is de drager van alle golven, van het licht, maar ook van de electromagnetische golven die elk mensenhart uitzendt. Zo is de naam Aethar ontstaan: uit de samentrekking van de woorden “aether” (de grote kosmische verbinding) en “hart”. Dat is wat Aethar Coaching beoogt: jou helpen om de verbinding te leggen tussen je hartsverlangen en de hele kosmos om je heen. Uiteindelijk is dit het antwoord op de chaotische tijd waar we als mensheid momenteel doorgaan: het herstellen van de hartsverbinding in ons eigen leven en op wereldvlak.

Hier onder wat meer achtergrond over de uitgangspunten van Aethar:

Het gaat om jouw Zoektocht

Een website over coaching begint doorgaans met een opsomming zoals “Stress,burn-out, migraine, rugklachten, relatieproblemen, problemen op het werk,… Maak een afspraak en wij gaan met je aan de slag.” Dit is een heel aantrekkelijke formule omdat het gevecht met je obstakels je een gevoel kan geven dat je vorderingen maakt in je leven. Dit zijn dus allemaal zaken die je kwijt wil, maar weet je dan ook wat echt wil in je leven? Kom je aan jezelf toe en aan je levensweg zoals je bedoeld bent?

Ken je ook dat tintelend gevoel in je lijf als je ergens mee bezig bent dat je enthousiast maakt?… en de blijheid in je hart bij een liefdevolle ontmoeting of gedachte? Ken je het tijdloze gevoel als je speels of creatief bezig bent of als je volop aan het bewegen bent? Ken je het gevoel van dankbaarheid als je weet dat je op je weg zit?Ik noem het graag stroming. Er is een verlangen in elke mens naar de beleving van stroming, want dan voelen we dat we leven.Dus gaan we er naar op zoek. Overal en bij iedereen, ook al is het iets dat binnen in ons plaatsvindt. Angsten en conflicten leggen die stroming stil. Een snelstromende rivier ruimt haar eigen obstakels op. Ze worden gewoon meegenomen in de stroming. Stel dat je leven niet meer draait rond obstakel per obstakel opruimen omdat je levensstroom zo verhoogt dat je als heel mens “in flow” komt…

Dat is wat ik je graag laat ervaren door je de techniek van de Transformational Breath® te leren. Binnen een grotere levensstroom ontstaat vanzelf een groter gevoel van liefdevolle verbinding en heb je beter toegang tot je creatieve vermogens. Vastgeroeste zorgen, conflicten en kwalen komen daardoor in een ander perspectief. Ik spreek hier uit eigen ervaring en vanuit wat ik al bij zoveel mensen heb zien gebeuren. Door de verbonden, circulaire ademhaling die ik je leer kom je in contact met de universele kracht die doorheen elk levend wezen stroomt en die ook jou zal helpen om je unieke zijn in de wereld te plaatsen.

Je kan uiteraard met klachten en problemen terecht. De lijst van fysieke, emotionele en sociale obstakels waarvoor Transformational Breath® helpt is onuitputtelijk groot. Stel gewoon je vraag. Ondersteund door intuïtieve coaching en lichaamswerk om je te helpenlanger vastzittende blokkades op te ruimen help ik je op weg. Je bent altijd vrij om het bij je eerste vraag te laten, maar vaak merken mensen dat ze al ademend vanzelf voorbij die eerste klacht gaan, op weg naar een andere beleving van zichzelf en de wereld.

Transformational Breath® is een snelle weg naar de kern van wie je wil zijn.

Jouw lichaam bevat al de wijsheid die je nodig hebt om te ontwikkelen

Stel dat er een wegenkaart zou bestaan, speciaal voor jou getekend, zodat je je kan oriënteren doorheen je leven. Er zijn op de kaart doodlopende wegen, waarachter je moeras vermoedt, er zijn autostrades die je dagelijks kiest omdat je er van uitgaat dat die je het makkelijkst brengen waar je moet zijn en er zijn sight-seeing landweggetjes voor als je je een dagje in vakantiestemming voelt en eens iets wil uitproberen. Stel nu dat je die kaart al rijdend uitbreidt en aanvult. Door het risico aan te durven om eens verkeerd te rijden, ontdek je meer binnenwegen. Die worden dan bijgetekend. Door een doodlopend weggetje te verkennen, zou je mogelijk kunnen ontdekken dat wat er achter ligt wel meevalt, misschien niet verhard, maar toch berijdbaar is.

Wel, die kaart bestaat. Het is je lichaam, waarop je al levend al je ervaringen in optekent. De wegen zijn in zekere zin letterlijk te nemen. Denk maar aan de weg die we onze adem laten volgen. (waar durven we bv. niet ademen/niet voelen?). Denk ook aan onze bloedstroom. Denk aan het cranio-sacrale vocht dat van schedel tot in het bekken circuleert. Denk aan onze energiebanen. Hoe de stromen energetisch en fysiek zich bewegen of stagneren in ons lichaam, hangt nauw samen met onze emoties, voeding, ervaringen en leefgewoonten. Dit inzicht bestaat al duizenden jaren in de Chinese Geneeskunde.

En vergeten we ook niet de snelwegen die we in onze hersenen en zenuwstelsel hebben opgebouwd, waardoor we soms de neiging hebben om standaardreacties te geven als antwoord op bepaalde situaties, zonder ooit in vraag te stellen of ze ons altijd wel vooruit helpen… We tekenen elk moment aan onze kaart. Elke ademhaling, beweging of gedachte draagt bij aan het vormen van ons voortdurend dynamische organisme, dat zelfs herinneringen bevat van toen je nog geen woorden had. Je lichaam als kaart van je leven zoals het er nu uitziet is veranderbaar. Het verandert op elk moment, bv. door de afbraak van cellen die door nieuwe vervangen worden. Keuzes zijn er op elk moment. Inzicht in je keuzemogelijkheden vergroot naarmate je levensstroom vergroot en je je blokkades opruimt. Je hoeft alles niet te herbeleven. Het is doorademen en loslaten, waardoor je de vrije keuze krijgt om je eigen weg te gaan.

Indien blokkades zich diep in het lichaam hebben vastgezet help ik de weg vrij maken door E.V.C., een zachte meridiaanmassage die jouw wervelkolom uitlijnt of werk ik via reflexologie.

Hogere Verbinding voor dagelijks gebruik

Hogere verbinding is geen privilege van goeroe’s en enkele van hun meest vlijtige volgelingen. Hogere verbinding is jouw thuis. Het is de thuis van elk levend wezen, want de levensstroom is universeel. Als je op straat een volslagen vreemdeling voorbijgaat en jullie wisselen een glimlach uit, dan is dat een moment van hogere verbinding. Zo simpel! Het is de erkenning van mens tot mens, ongeacht de voorgeschiedenis, cultuur of zijn/haar dagelijkse bezigheden. Je hebt niet eerst gevraagd wat de politieke opvatting of religie van die persoon is om na te gaan of hij/zij je glimlach wel verdiende. Je begroet de mens achter de persoon. Persona is een woord dat oorspronkelijk voortkomt uit de Oudgriekse tragedie en betekent de “rol van de acteur”. Het verwees ook naar het masker met een soort toetertje, waardoor de acteur zijn tekst sprak.

En hoe zit het met jouw rol, de plaats die je tot nu toe in de wereld hebt ingenomen? Ken je jezelf achter het masker, achter je beroep, je rol als ouder, partner,…? Kan je door je masker van je rol heen stralen, jouw eigen inbreng doen, inspirerend zijn, je geluk delen,…? Het is eigen aan alle grote acteurs dat ze als henzelf herkenbaar blijven, welke rol ze ook spelen.
Hogere verbinding is dat bewustzijn dat maakt dat je beslissingen neemt vanuit je hart, welke rol in de wereld je ook speelt. Het is begripvol naar jezelf en degenen die je omringen kunnen kijken. Je herkent de lotgenoot, medemens, achter elke rol en achter elke uiterlijke verschijning. Hogere verbinding is jouw eigen stukje van de kosmos leren kennen, waardoor je de grotere levensstroom begrijpt. Het is dus niet iets dat je afzondert van de wereld, al is regelmatig rust en onderhouden van je ontwikkelingsweg nodig.

Het is de wereld in gaan én in contact zijn met wie je bent, welk toneel zich ook voor je afspeelt. Het is niet het onbewogene van het Nirwana, want je durft voelen! Waarom zou je je hart afsluiten? Het is je kompas. Het hart kent wegen die het verstand niet kan bedenken.
Er kunnen teveel woorden over gezegd worden. “Ga er gewoon voor, elke dag!”